تاريخ : 8 / 7برچسب:تعزیه بادرود,تعزیه ده محرم95,تعزیه در نطنز,تعزیه در زواره,تعزیه در شینقر, | 12 AM | نویسنده : هادی اشتری نژاد |

مجلس شهادت حربن یزید ریاحی توسط امیر صفری و محسن گیوه کس برگزار می گرددتاريخ : 8 / 7برچسب:تعزیه بادرود,اطلاعیه تعزیه,تعزیه در قزوین,تعزیه در شینقر,امیر صفری ,حسن بیگی, | 12 AM | نویسنده : هادی اشتری نژاد |
صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 22 صفحه بعد