تاريخ : 8 / 7برچسب:تعزیه بادرود,تعزیه ده محرم95,تعزیه در نطنز,تعزیه در زواره,تعزیه در شینقر, | 12 AM | نویسنده : هادی اشتری نژاد |تاريخ : 7 / 7برچسب:تعزیه بادرود,اطلاعیه دوشب تعزیه زواره,تعزیه در زواره,تعزیه حر,تعزیه فاطمه زهرا, | 4 PM | نویسنده : هادی اشتری نژاد |

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ادامه مطلب

اطلاعیه دوشب تعزیه خوانی در خیمه سبز حسینی در زواره توسط حاج محمد رضایی ، مظفر قربانی نژاد حسن برکتی پور ، عباس صالحی سید حسن گلختمی و مجتبی حسن بیگیصفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 22 صفحه بعد